MgA. Vít Fendrych

a.: Kubelíkova 1, Praha 130 00, Česká Republika

 

e.: fendrych.vit@gmail.com

 

t.: +420 724 273 552

 

 

  • youtube-square

Jak může probíhat zpracování vašeho projektu?

 

Pro lepší představu o procesu navrhování průmyslového výrobku jsou zde kroky, které u žádného celistvého projektu nelze obejít.

 

 

0. Přijetí zakázky

1. Rešerše

2. Základní ideové návrhy ve skice

3. Konstrukce 3D modelu

4. Vizualizace

5. Technická dokumentace

6. Tvorba prezentace s ergonomickou studí

7. Grafický návrh s návody a instrukcemi

8. Výběr konkrétních technologií výroby

9. Prováděčka / instalace

 

 

0. Přijetí zakázky

 

Pro hladký průběh a dobrý výsledek zakázky je dobré vše stavět na reálném základu. Základní parametry by vždy měli být stanoveny hned na začátku. Jde především o časový rámec zakázky, definice produktu jako takového a cenové ohodnocení každého kroku.

Při zadávání zakázky je ideální krátká konzultace pro určení parametrů v rámci různých specifických eventualit, které s sebou každý projekt nese. (konzultace 1)

 

 

1. Rešerše (Mood Book)

 

Průzkum trhu je vstupem do problematiky. Nelze tvořit na zelené louce, každý produkt by měl obsahovat jakousi kulturní, společenskou, technologickou a také estetickou návaznost na již existující výrobky. Jedině tak můžeme postupovat kupředu a vyvarovat se chyb našich předchůdců.

Při první konzultaci se zákazníkem je rešerše velmi praktická, protože odhalí jeho vkus a zaměření a lze tak ušetřit mnoho času a slepých cest při navrhování. (konzultace 2)

 

 

2. Základní ideové návrhy ve skice

 

V tomto kroku je třeba uvolnit první výsledky nashromážděných nápadů rychle a rovnou na papír ve své ryzí formě, která vychází z předchozího průzkumu. V této fázi se objeví první vizuální formy projektu a je třeba zhodnotit jejich potenciál a učinit výběr dostatečně nosného konceptu. (konzultace 3)

 

 

3. Konstrukce 3D modelu

 

Rozkreslený model ve skice se nyní zkonstruuje v počítači tak, aby co nejvíce ctil ideu skici, jeho vizualita musí fungovat ze všech pohledů. Nejdůležitější je nyní měřítko a proporce, které musí být stanoveny. 

 

 

 

 

 

 

 

4. Vizualizace

 

V této fázi jsou vytvořeny materiály a světelná scéna, která musí plně vykreslit a podpořit tvar. Produkt je nyní vyrenderován v potřebném formátu i kvalitě (statický obraz / videoprezentace)

(konzultace 3)

 

 

5. Technická dokumentace

 

Technické výkresy s měřítkem a detaily popisujícími produkt pro výrobu tak, aby byl co nejlépe pochopitelný pro zhotovitele.

 

 

6. Tvorba prezentace s ergonomickou studí

 

Při zvolení dobrého měřítka, proporcí a ergonomického tvarování je výrobek připraven plnit svou funkci, v tomto kroku je třeba správně vysvětlit, jaké jsou jeho hlavní výhody a proč se vyplatí jej vyrobit.

 

 

7. Grafický návrh s návody a instrukcemi

 

Každý produkt obsahuje příbalové letáky a instrukce pro správné používání. To může zamezit i poškození produktu a nebo našeho zdraví. 

 

 

8. Výběr konkrétních technologií výroby

 

Tato velmi důležitá část je samozřejmě zvažována od samotného začátku, v této fázi je však třeba zvolit konkrétní posloupnost procesů opracování materiálu a konstruování sestavy. Může obsahovat i návrh, nebo inovace samotných výrobních zařízení, které potom zefektivní výrobu jak v ceně, tak v rychlosti.

Tento krok probíhá již v plné interakci s výrobcem a technology, kteří projekt na základě mých materiálů přebírají.

 

(konzultace 4- odevzdání- všechny úpravy po schválení tohoto kroku jsou již brány jako vícepráce a účtovány zvlášť.)

 

 

9. Prováděí fáze

 

Další fáze projektu, která se již nepočítá do návrhu je dohled nad realizací. Aby se udržela základní myšlenka a produkt byl vyroben přesně podle společné vize designéra a jeho zákazníka je třeba výrobu korigovat. Kontrola výroby je důležitá při výběru materiálu, úrovni preciznosti zpracování a míry detailu, schvalování kompromisů zlevňujících a zefektivňujících výrobu sériového produktu.

 

Fáze zahrnuje i přiměřenou instalaci a propagaci produktu na veletrzích či jeho umístění v obchodech tak, aby byla pro zákazníka maximálně atraktivní.

 

 

 

 

 

 

MgA. Vít Fendrych, 2018