top of page
control_panel_viz
REMOTE SKETCH
control_panel5
control_panel1
control_panel_heart
control_panel_back
control_panel_inter
control_panel_explode
control_panel_viz2

Dálkové ovládání pro přístroj Terabalt a Terasix

(přístroje pro léčbu rakoviny tak zvanou Radioterapií)

 

 

 1. Konceptová fáze zahrnující rešerši, nastudování funkcí a způsobu používání přístroje

 2. Navržení tvarového a ergonomického konceptu (ergonomie, ux design)

 3. Vytvoření 3D modelu v počítači a technické zpracování vnitřní architektury přístroje (rozložení elektronických součástek)

 4. Vytvoření 3D tiskových prototypů různých variant a jejich zkoušeni a konzultace s odbornými pracovníky UJP Praha (možnost částečného testování v provozu)

 5. Výběr nejlepší varianty a její dopracování do konečného tvaru se všemi komponenty, které má přístroj obsahovat

 6. Produkce tiskových dat + případné updaty


 

Obsah práce:

 1. Návrhářská a designérská činnost zahrnující tvorbu rešerší příbuzných produktů, skicování, nebo tvorba vizualizací

 2. Studijní činnost zahrnující nastudování funkcí a principů přístroje

 3. Konzultační činnost zahrnující spojení s odborníky z dalších oborů přidružených k projektu

 4. Práce v prostředí 3D modelovacích softwarů pro navrhování parametrického modelu. Tento model bude kompatibilní s technologií 3D tisku jakožto produkční technologie

 5. 3D tiková produkce krytů

 6. Případná postprodukce povrchovou úpravou 3D tiskového produktu (vzhledem k dobré kvalitě tisku však není nutným krokem) 

Provedení:

V první koncepční fázi jsem se seznámil s celým přístrojem, jeho funkcemi a ergonomií.

Vytvořím rešerši podobných zařízení jak na estetické, tak na funkční úrovni. Ve spojení z vaším elektrotechnikem navrhnu ideální rozložení součástek a vnitřního rozložení ovladače tak, aby byl co nejvíce kompaktní a odolný každodennímu užívání.

 

Design ovladače by měl dopovídat funkci přístroje a také příbuznosti s ostatními součástmi celého zařízení. Ovladač bude intuitivní a jednoduše ovladatelný pokud možno jednou rukou. Jeho charakter by měl odpovídat jeho používání, odrážet jak způsob myšlení svých uživatelů, tak samotnou technologii, kterou zastupuje.

emote control for Radiotherapy Device 

Client: Ujp Praha a.s.
Designed by Vít Fendrych

Production: 3D printed device, ThreeD s.r.o., CZ

2017 - 2019

 

bottom of page