top of page

Fin Fish - Říční vodní elektrárna

Client: Fakulta užitého umění a designu FUD UJEP

Author: MgA. Vít Fendrych

Photographer: Rendering

2015Vodní elektrárna Fin / Projekt získávání energie z obnovitelnách zdrojů / 2009

Fin je jiný způsob získávání energie z vody. Tato mikroelektrárna je inspirována přírodními tvary a převážně anatomií vodních živočichů. Jako hlavní inspirace mi posloužila rybí kostra se segmenty páteře s kostmi, seřazenými za sebou směřující k hlavě, kde je umístěn generátor.


Samotná funkce elektrárny je napodobením pohybu ryby, kde jsem obrátil vlnění živočicha, jakožto zdroje energie uvolňované do vody na vlnivý pohyb který naopak energii z vody přijímá.Funkce:

Sinusoida, to je pravděpodobně slovo, kterým lze definovat způsob pohybu veškerého vodního živočišstva. Položil jsem si tedy otázku, není tohle tedy náhodou zároveň tím nejlepším způsobem, jak naopak energii z vody či dokonce i ze vzduchu zužitkovat. Řasy v proudu vody jsou toho nezvratným důkazem . Sestrojil jsem tedy model těchto mechanismů, který je součástí mojí práce, abych demonstroval, že je systém obrácené ryby proveditelný a zároveň energeticky výhodný a hlavně funguje (což ukázaly následné testy v terénu).

Elektrárna Fin má vyšší účinnost než vrtule, protože energii vody neodebírá jen z průřezu, ale bere ji z celého válce vody. Díky segmentům páteře je možné složit tělo elektrárny Fin v libovolné délce.

bottom of page