top of page
vít_fendrych_portfolio_12-14_print2-10_c
Portfolio jpg
vít_fendrych_portfolio_12-14_print2-9_co
vít_fendrych_portfolio_12-14_print2-13_c
vít_fendrych_portfolio_12-14_print2-12_c
vít_fendrych_portfolio_12-14_print2-11_c
vít_fendrych_portfolio_12-14_print2-8_co
vít_fendrych_portfolio_12-14_print2-6_co
vít_fendrych_portfolio_12-14_print2-5_co
socha textil 2_0002_IMG_0050
vít_fendrych_portfolio_12-14_print2-15_c
vít_fendrych_portfolio_12-14_print2-17_c
vít_fendrych_portfolio_12-14_print2-16_c
vít_fendrych_portfolio_12-14_print2-7_co
vít_fendrych_portfolio_12-14_print2-14_c
bok4
Rickshaw2

Diplomová práce

 

 

Ovládací prvky automobilu RICKSHAW

(komplexní projekt nového dopravního prostředku pro rok 2050 dle zadání Škoda Auto)

BRIEF

Má hlavní teze je představa nedaleké budoucnosti cca. 2050, která je postavena na základě mého optimistického předpokladu, že se něco v řízení automobilů změní a dogmatismus dnešního, jíž 100 let starého konceptu bude konečně prolomen ve prospěch našich nových technologických možností.

Chtěl bych použít způsob myšlení Sci-fi autora Philipa K. Dicka, který ve svých vizích budoucí reality tvoří na základě logických premis, v jeho době nemožné situace. Ve světě grafiky tuto metodu nejvíce ctí SydMead, tvůrce legendárního BladeRunner a také aktuálnější Daniel Simon.

 Automobil mého konceptu bude založen na velmi odlišných technologiích výroby, které již dnes začínáme okrajově pociťovat jako správnou cestu dalšího technologického vývoje. Automobil by měl být poháněn stlačeným vzduchem, s nafukovacími součástmi interiéru, 3D tiskem vytvořenou kostrou potaženou pružnou pevnou textilií.

Proporčně bude automobil SUV, ale ve skutečnosti se jedná o městské vozidlo.

Svou práci bych však chtěl navzdory všem sci-fi konceptům založit na ergonomii a na dobrém tvarování, které dá interiéru předem správný feeling.

Výstup bude jeden prvek (snad něco jako volant) jako reálný model + elektronické projekce funkcí řízení.

 

Teorie Kosti / Kůže

 

Z této teorie vzyhýází celý můj koncept. Je založena na biologické konstrukci dopravních prostředků, která poskytuje mnoho výhod.

Jek však třeba ji nechat vyrůst, tomu je dnes nejblíže technologie výroby 3D tiskem, stejně jako jsou data konstrukce nejblíže informaci ukryté v DNA. Díky některým procesům generování a parametrickým změnám dat pomocí algoritmů můžeme napodobit i přirozený vývoj evoluce.

Pokud tedy chceme přiblížit výrobek parametrům přírody, musíme začít už od začátku a zaměřit se na samotnou výrobu, která bude kopírovat právě děje které již příroda dávno vymyslela.

Začneme- li tedy od začátku s touto teorií, můžeme proces výroby umístit do prostředí, které můžeme nazvat vajíčkem, zde se musí uspořádat hmota do správné organizované struktury. To vše by se mělo dít nejlépe na jednom místě s použitím omezeného rozsahu základních materiálů, jak je to v přírodě (uhlík, vodík, kyslík). Jen za požití správného uspořádání těchto materiálů bychom mohli vytvořit cokoli. Dnešní 3D tiskárny jsou již na hranici, kdy by mohli začít stavět objekty téměř na molekulární bázi a programovatelnými vlastnostmi (měkkost, tvrdost, houževnatost v jednom monobloku, který je produktem jednoho stroje na základě jednoho kompaktního návrhu.

tento produkt by měl být následně opatřen kůží, která by splňovala náležité parametry vnitřních dějů programovateného materiálu a umožnit tak jejich fungování.

 

Filosofie řídících prvků:

 

Můj projekt sestává ze dvou základních filosofií, první z nich je kritika současného svou formou již prehistorického stavu dnešních dopravních prostředků. Mou druhou základní filosofií tohoto projektu je příroda, její výrobní postupy jsou tak dokonalé, že nelze nečerpat z jejích výdobytků.

Concept of Autonomous car Rickshaw

Client: Škoda Auto
Designed by Vít Fendrych

Production: Concept

2014

 

bottom of page