top of page

CONCEPTS

Koncepty elektráren

vít_fendrych_portfolio_12-14_print2-28_copy.jpg
vít_fendrych_portfolio_12-14_print2-29_copy.jpg
vít_fendrych_portfolio_12-14_print2-30_copy.jpg
Electric plant Fin

Water stream is full of energy, we can catch it not only using the propeller.

Electric plant Fin

Water stream is full of energy, we can catch it not only using the propeller.

Electric plant Fin

Water stream is full of energy, we can catch it not only using the propeller.

Wave Buoy Flowe

Take energy from sea waves and provides the rest for swimmers.

Wave Buoy Flowe

Take energy from sea waves and provides the rest for swimmers.

FIN FISHVodní elektrárna Fin / Projekt získávání energie z obnovitelnách zdrojů / 2009

Fin je jiný způsob získávání energie z vody. Tato mikroelektrárna je inspirována přírodními tvary a převážně anatomií vodních živočichů. Jako hlavní inspirace mi posloužila rybí kostra se segmenty páteře s kostmi, seřazenými za sebou směřující k hlavě, kde je umístěn generátor.


Samotná funkce elektrárny je napodobením pohybu ryby, kde jsem obrátil vlnění živočicha, jakožto zdroje energie uvolňované do vody na vlnivý pohyb který naopak energii z vody přijímá.Funkce:

Sinusoida, to je pravděpodobně slovo, kterým lze definovat způsob pohybu veškerého vodního živočišstva. Položil jsem si tedy otázku, není tohle tedy náhodou zároveň tím nejlepším způsobem, jak naopak energii z vody či dokonce i ze vzduchu zužitkovat. Řasy v proudu vody jsou toho nezvratným důkazem . Sestrojil jsem tedy model těchto mechanismů, který je součástí mojí práce, abych demonstroval, že je systém obrácené ryby proveditelný a zároveň energeticky výhodný a hlavně funguje (což ukázaly následné testy v terénu).

Elektrárna Fin má vyšší účinnost než vrtule, protože energii vody neodebírá jen z průřezu, ale bere ji z celého válce vody. Díky segmentům páteře je možné složit tělo elektrárny Fin v libovolné délce.

FLOWE BUOY

There is a lot of free energy available in waves. There were not many ways how to use this energy, I hope we will improve our facilities.
Central part of Flowe contains the mechanism, which takes the kinetic energy from the water. It is not enought energy for distribution, but good enough for our purposes.

The shape is assambled of 6 parts shaped as leaves of sunflower provides the rest for swimmers. Every leave is autonomic sunbed flowing on the water level.
There is a mechanism in the central part of Flowe, which is filtering and removes all the salt from the water to make it fresh for Swimmers.
There is another process which starts after the sunset. Flowe closes its sunbeds like a flower. Lighting edges around sunbeds start its luminescence and Flowe is changing  in warning buoy.

WATCH TRILER:

 

www.youtube.com/watch?v=5LG31H3y5og

 

bottom of page