top of page

KONCEPTY, STUDIE, VIZE, EXPERYMENTY

 

Nejraději zabývám mechanickými hračkami, jejichž forma je podpořena pohybem. Ten dává novou dimenzi. Člověk musí začít přemýšlet ve fázích, jelikož předmět musí vypadat zajímavě ne jen v prostoru, ale i v čase, během každé polohy a z každého úhlu.

Každá práce má své specifické potřeby a produktový designer pouze co nejlépe reflektuje a převádí danou problematiku do konkrétního objektu. Zhmotňuje tak jeho filosofické a technické vlastnosti.


Jakožto produktový a průmyslový designér se chci věnovat něčemu přínosnému, nebavím mě formalistický mainstream, mám radši nadčasové věci, i když každý čas od času podléháme nutnosti tvořit v souladu s trendy.

vít_fendrych_portfolio_12-14_print2-21_copy.jpg

vít_fendrych_portfolio_12-14_print2-21_copy.jpg

vít_fendrych_portfolio_12-14_print2-20_copy.jpg

vít_fendrych_portfolio_12-14_print2-20_copy.jpg

1.jpg

1.jpg

portfolio+A3_TISK-8+copy_resize.jpg

portfolio+A3_TISK-8+copy_resize.jpg

portfolio+A3_TISK-9+copy_resize.jpg

portfolio+A3_TISK-9+copy_resize.jpg

portfolio+A3_TISK-17+copy_resize.jpg

portfolio+A3_TISK-17+copy_resize.jpg

portfolio+A3_TISK-18+copy_resize.jpg

portfolio+A3_TISK-18+copy_resize.jpg

VIDEO: Carp Color Tomo

VIDEO: Carp Color Tomo

Half science, half fascination with beouty of nature

vít_fendrych_portfolio_12-14_print2-19_copy.jpg

vít_fendrych_portfolio_12-14_print2-19_copy.jpg

vít_fendrych_portfolio_12-14_print2-4_copy.jpg

vít_fendrych_portfolio_12-14_print2-4_copy.jpg

vít_fendrych_portfolio_12-14_print2-5_copy.jpg

vít_fendrych_portfolio_12-14_print2-5_copy.jpg

vít_fendrych_portfolio_12-14_print2-3.jpg

vít_fendrych_portfolio_12-14_print2-3.jpg

portfolio+A3_TISK-28+copy_resize.jpg

portfolio+A3_TISK-28+copy_resize.jpg

portfolio+A3_TISK-29+copy_resize.jpg

portfolio+A3_TISK-29+copy_resize.jpg

portfolio+A3_TISK-15+copy_resize.jpg

portfolio+A3_TISK-15+copy_resize.jpg

portfolio+A3_TISK-22+copy_resize.jpg

portfolio+A3_TISK-22+copy_resize.jpg

portfolio+A3_TISK-23+copy_resize.jpg

portfolio+A3_TISK-23+copy_resize.jpg

12+–+kopie_resize.jpg

12+–+kopie_resize.jpg

p2+–+kopie_resize.jpg

p2+–+kopie_resize.jpg

2.jpg

2.jpg

KONCEPTY, STUDIE, VIZE, EXPERYMENTY

Každá práce má své specifické potřeby a produktový designer pouze co nejlépe reflektuje a převádí danou problematiku do konkrétního objektu. Zhmotňuje tak jeho filosofické a technické vlastnosti. 

 

TEORIE SOSTÍ A KŮŽE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Z této teorie vychází celý můj koncept. Je založena na promítání biologických zákonitostí, nesčetněkrát již ověřených samou přírodou, do konstrukce dopravních prostředků.

Data konstrukcí tu stojí nejblíže informacím, ukrytým v DNA. Díky některým procesům generování a parametrickým změnám dat pomocí algoritmů můžeme napodobit i přirozený proces evoluce. To může přinášet mnoho výhod a otevřít mnoho dalších možností. 

Je však třeba tuto, možná překvapivou teorii nechat vyzrát a doufat v další moderní technologie, podobné technologiím výroby 3D tiskem.

 

Pokud chceme přiblížit výrobek parametrům přírody, musíme se zaměřit přímo na samotnou výrobu, která bude napodobovat , aplikovat či kopírovat děje, které příroda zná odedávna. 

 

Začneme – li důsledně aplikovat tuto teorii, lze proces výroby zahájit v prostředí, které můžeme nazvat vajíčkem. Zde se musí uspořádat hmota do správně organizované struktury. To vše by se mělo dít nejlépe na jednom místě s použitím omezeného rozsahu základních materiálů, jak je to v přírodě (uhlík, vodík,křemík, kyslík). Již jen za použití správného uspořádání těchto materiálů bychom mohli vytvořit cokoli. Dnešní 3D tiskárny jsou již na hranici, kdy by mohly začít stavět objekty téměř na molekulární bázi s programovatelnými vlastnostmi (měkkost, tvrdost, houževnatost)  v jednom monobloku, který je produktem jednoho stroje na základě jednoho kompaktního návrhu. 

Tento produkt by měl být následně opatřen kůží, která by splňovala náležité parametry vnitřních dějů programovateného materiálu a umožnit tak jejich fungování. 

 

DESTRUKTIVNÍ 3D ANALÝZA ANATOMIE ŽIVOČICHŮ A ROSTLIN ODHALUJÍCÍ VNITŘNÍ MORFOLOGII ORGÁNŮ, KOSTÍ, SVALSTVA...

 

Video zde

 

Vždy mne zajímalo, jak nejlépe archivovat a preparovat zvíře. Obrázky vnější schránky se vždy zdály být nedostatečné pro zachycení opravdové podstaty živočicha.

 

Vnitřní struktura nasnímaná pomocí tomografu zase postrádá barvy a opravdovost. Přistoupil jsem tedy k sérii destruktivně skenovaných objektů, jejichž vnitřní vesmír je pro naše oko stále něčím neznámým.

bottom of page